Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng social.bet

Thông tin luận án Tiến sĩ của NCS Lê Thanh Huyền

Thông tin vỀ luẬn án tiẾn sĩ

 

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Thanh Huyền               2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 19/03/1987                                                  4. Nơi sinh: Hưng Yên

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1090/QĐ-ĐHGD ngày 14 tháng 07 năm 2017.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo (ghi các hình thức thay đổi và thời gian tương ứng)

- Cho phép NCS được đổi tên luận án theo Quyết định số 516/QĐ-ĐHGD ngày 13 tháng 04 năm 2018. Tên luận án được đổi thành: “Tác động của chính sách tài chính đến đào tạo cử nhân sư phạm”.

- Gia hạn học tập 12 tháng từ ngày 14/7/2020 – 14/07/2021) tại Quyết định số: 968/QĐ-ĐHGD ngày 16/7/2020 về việc cho phép Nghiên cứu sinh khoá QH – 2017 – S được kéo dài thời gian học tập lần 1.

- Gia hạn học tập 12 tháng tại Quyết định số: 1259/QĐ-ĐHGD ngày 09/7/2021 về việc cho phép Nghiên cứu sinh 2017 đợt 1 kéo dài thời gian học tập lần 2.

- Trả về cơ quan công tác: Quyết định số 1142/QĐ-ĐHGD ngày 11/07/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục;

- Cho phép NCS trở lại trường để bảo vệ luận án: Quyết định số 2368/QĐ-ĐHGD ngày 09/12/2022.

- Chỉnh sửa tên đền tài: Quyết định số 666/QĐ-ĐT ngày 23/03/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục. Tên đề tài được điều chỉnh là: “Tác động của chính sách học phí đến quản lý đào tạo cử nhân sư phạm”.

7. Tên đề tài luận án: Tác động của chính sách học phí đến quản lý đào tạo cử nhân sư phạm

8. Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục               9. Mã số: 9 14 01 14

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  

                             1. PGS.TS. Trịnh Văn Minh

                             2. PGS.TS. Nguyễn Thị Hương

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

  • Nghiên cứu đã góp phần đưa ra thang đánh giá tác động của chính sách học phí đến quản lý đào tạo cử nhân sư phạm dựa trên việc: phân tích chính sách thông qua phỏng vấn sâu bán cấu trúc và phân tích các văn bản; phân tích nhân tố khám phá, phân tích nhân tố khẳng định, kiểm định độ tin cậy. Thang đo được xây dựng và kiểm định gồm 119 biến quan sát, trong đó có 10 nhân tố mô tả tác nhân, 10 nhân tố mô tả tác động trực tiếp và 8 nhân tố mô tả tác động gián tiếp của chính sách.
  • Nghiên cứu chỉ ra những tác động/ mức độ tác động của chính sách học phí đến quản lý đào tạo cử nhân sư phạm thông qua phân tích mô hình cấu trúc SEM. Tác động được phân tích theo hai nhóm:

+ Tác động của chính sách miễn học phí đến quản lý đào tạo cử nhân sư phạm: là những đánh giá của nhóm cựu sinh viên và giảng viên các trường sư phạm sau khi chính sách miễn học phí hết hiệu lực;

+ Tác động của chính sách hỗ trợ học phí, sinh hoạt phí (Nghị định 116) đến quản lý đào tạo cử nhân sư phạm: là những đánh giá bước đầu của sinh viên khi Nghị định 116 mới được triển khai.

Kết quả tác động của chính sách học phí là bài học để tiếp tục triển khai Nghị định 116 một cách hiệu quả, đúng mục tiêu đã đề ra.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có):

            Đây là một nghiên cứu hoàn toàn mới, cần thiết cho việc hoạch định chính sách. Kết quả này là tài liệu tham khảo để các nhà hoạch định chính sách có thể xem xét điều chỉnh chính sách, lựa chọn phương thức triển khai chính sách cho phù hợp để thực thi chính sách đạt hiệu quả trong hoạt động quản lý đào tạo cử nhân sư phạm.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có):

            Tiếp tục hoàn thiện thang đo đánh giá tác động của chính sách học phí đến quản lý đào tạo cử nhân sư phạm;

            Tiếp tục nghiên cứu tác động trực tiếp, tác động gián tiếp, tác động ngoại biên của chính sách hỗ trợ học phí, sinh hoạt phí trong thời gian tới.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

Tên tác giả

Năm

công bố

Tên công trình

Tên tạp chí/ Hội thảo

Ghi chú

Bài báo quốc tế

Thanh Thao Thi Phan, Cam Tu Vu, Phuong Thuc Thi Doan, Dinh Hai Luong, Thu Phuong Bui, Thanh Huyen Le, Duc Huy Nguyen,

2022

Two decades of studies on learning management system in higher education: A bibliometric analysis with Scopus database 2000 – 2020

 

Journal of University Teaching & Learning Practice

(Volume 19, Issue 3 Quarterly Issue 2)

ISSN 14499789

Q2 (2022)

 

Bài báo trong nước

Lê Thanh Huyền, Trịnh Văn Minh, Nguyễn Thị Hương

2023

Tác động của chính sách học phí đến hoạt động tuyển sinh của các trường đại học sư phạm

Tạp chí Giáo dục

ISSN 2354-0753

Lê Thanh Huyền

2017

Lý thuyết hệ thống và ứng dụng tư duy hệ thống trong đổi mới quản lý giáo dục

Tạp chí Giáo dục (Số 402)

ISSN 2354-0753

Bài đăng trong Hội thảo quốc tế

Lê Thanh Huyền, Trịnh Văn Minh, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Thư

2023

Developing and validating the scale for the impact of policy on tuition fee expenses stipend on pedagogical students: an exploratory factor analysis

Proceedings of 3rd Hanoi forum on Pedagogical and Educational sciences

ISSN 978-604-639-697-4

Lê Thanh Huyền, Trịnh Văn Minh, Nguyễn Thị Hương

2023

Teaching profession in Vietnamese culture and external influences: A study on the impact of tuition policy on “pedagogical profession” training

4th International conference on culture and education (ICCE 2023)

 

Lê Thanh Huyền, Trịnh Văn Minh

2022

Model for analysis of the impact of financial policy for pedagogy bachelor training

Proceedings of 2nd Hanoi forum on Pedagogical and Educational sciences, Vietnam National University Press, Hanoi

ISBN: 978-604-384-936-3

Đặng Quốc Bảo, Lê Thanh Huyền

2018

Quan điểm và giải pháp phát triển người thầy/đội ngũ người thầy trong hoàn cảnh mới (Viewpoints and solutions developing the teacher/the teacher team in new situation)

Hội thảo Khoa học quốc tế: Chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý trong bối cảnh hiện nay: Xu hướng Việt Nam và thế giới

ISBN: 978-604-946-493-5

Sách

Trần Khánh Đức, Dương Thị Hoàng Yến, Đỗ Thị Thu Hằng, Nguyễn Đức Huy, Lê Thanh Huyền

2019

Quản lý đào tạo và quản trị nhà trường hiện đại

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội

ISBN: 978-604-9857-01-0

Nguyễn Thị Hương, Lê Thanh Huyền, Nguyễn Thị Huệ

2019

Đổi mới quản trị trường phổ thông

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội

ISBN: 978 – 604 – 9864 – 36 - 0

 

 

03:12 14/12/2023

Sự kiện

game bắn cá đổi thưởng social.bet
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: reskoos.net
 
© Bản quyền thuộc về Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng social.bet. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ
Top 10 Game Bắn Cá Online Nổi Tiếng Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng social.bet