Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng social.bet

Thông báo tuyển sinh Sau đại học năm 2024 (đợt 2)

Căn cứ Quy chế đào tạo thạc sĩ hiện hành tại Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN); Căn cứ hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học năm 2024 của ĐHQGHN được ban hành theo văn bản số: 589/HD-ĐHQGHN ngày 01/03/2024; game bắn cá đổi thưởng social.bet , ĐHQGHN thông báo tuyển sinh Sau đại học năm 2024.

>>> Thông báo 1686/TB-ĐHGD ngày 10 tháng 6 năm 2024 Thông báo tuyển sinh Sau đại học (đợt 2)

I. CÁC NGÀNH TUYỂN SINH VÀ THỜI GIAN THI TUYỂN SINH

1. Các ngành/chuyên ngành tuyển sinh:

Năm 2024 (đợt 2) Trường Đại học Giáo dục tuyển sinh đào tạo 12 chuyên ngành thạc sĩ và 04 chuyên ngành tiến sĩ như sau:

TT

Tên ngành/chuyên ngành

Mã số

Chương trình

đào tạo

I

Bậc Thạc sĩ

1

LL&PPDH bộ môn Toán

8140111.01

Theo định hướng nghiên cứu

2

LL&PPDH bộ môn Vật lí

8140111.02

3

LL&PPDH bộ môn Hóa học

8140111.03

4

LL&PPDH bộ môn Sinh học

8140111.04

5

LL&PPDH bộ môn Ngữ văn

8140111.05

6

LL&PPDH bộ môn Lịch sử

8140111.06

7

Tâm lí học lâm sàng trẻ em và vị thành niên

8310402

8

Khoa học giáo dục (GD mầm non, GD tiểu học)

8140216

9

Quản lí giáo dục

8140114

Theo định hướng NC

và ứng dụng

10

Quản trị trường học

8140117

11

Đo lường và Đánh giá trong giáo dục

8140115

12

Tham vấn học đường

Thí điểm

II

Bậc Tiến sĩ

1

Quản lí giáo dục

9140114

 

2

Đo lường và Đánh giá trong giáo dục

9140115

 

3

Tâm lí học lâm sàng trẻ em và vị thành niên

9310402

 

4

Lí luận, phương pháp và công nghệ dạy học

Thí điểm

 

Thí sinh đăng kí dự thi bắt buộc tại địa chỉ: www.tssdh.vnu.reskoos.net

2. Lịch xét tuyển thẳng đào tạo thạc sĩ

Thời gian tổ chức xét tuyển thẳng: Trường Đại học Giáo dục tổ chức xét tuyển thẳng và thông báo kết quả cho thí sinh chậm nhất 1 tuần trước khi tổ chức thi tuyển/xét tuyển. Cụ thể: Từ ngày 10/06/2024 đến 17h00 ngày 23/8/2024.

3. Lịch thi

Trình độ

Công việc

Thời gian

Thạc sĩ

Tập trung thí sinh, thi môn Cơ bản

Sáng thứ Bảy, 14/09/2024

Thi môn Cơ sở

Chiều thứ Bảy, 14/09/2024

Ngày Chủ nhật, 15/9/2024

Thi ngoại ngữ (bài thi VNU test) (*) Đối với thí sinh chưa có chứng chỉ ngoại ngữ 

Tiến sĩ

Đánh giá hồ sơ chuyên môn

Từ ngày 14 – ngày 29/9/2024

Ghi chú: (*) VNU test là bài thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo định hướng nghề nghiệp tại ĐHQGHN do Trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHNN) tổ chức, được sử dụng làm minh chứng về năng lực ngoại ngữ cho thí sinh dự tuyển đào tạo thạc sĩ (không áp dụng cho thí sinh dự tuyển tiến sĩ và cũng không được sử dụng làm minh chứng chuẩn đầu ra ngoại ngữ của các CTĐT thạc sĩ). Thí sinh có nhu cầu thi để cấp chứng nhận VNU test đăng ký trực tiếp với Trường ĐHNN. Ngoài đợt thi trên, Trường ĐHNN có tổ chức thêm nhiều đợt thi khác trong năm và không giới hạn số lần thí sinh dự thi (xem lịch thi tại: ).

II. Phương thức tuyển sinh (chi tiết xem thông báo 1686/TB-ĐHGD)

1. Xét tuyển thẳng (đối với thí sinh dự tuyển đào tạo thạc sĩ)

2. Thi tuyển

2.1. Tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ

Các môn thi tuyển sinh thạc sĩ gồm: môn thi cơ bản và môn thi cơ sở, cụ thể như sau:

STT

Chuyên ngành

Môn Cơ bản

Môn cơ sở

1

LL&PPDH bộ môn Toán

 

Nhập môn khoa học giáo dục

 

Lí luận dạy học

2

LL&PPDH bộ môn Vật lí

3

LL&PPDH bộ môn Hóa học

4

LL&PPDH bộ môn Sinh học

 

 

 

 

 

Nhập môn khoa học giáo dục

Lí luận dạy học

5

LL&PPDH bộ môn Ngữ văn

6

LL&PPDH bộ môn Lịch sử

7

Đo lường và đánh giá trong GD

Đánh giá trong giáo dục

8

Quản lí giáo dục

Lí luận quản lí và quản lí giáo dục

9

Quản trị trường học

10

Tâm lí học lâm sàng Trẻ em và vị thành niên

Tâm lí học phát triển

11

Tham vấn học đường

12

Khoa học giáo dục (Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học

Cơ sở tiếng Việt

2.2. Tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ

2.2.1. Chuyên ngành Lí luận, phương pháp và công nghệ dạy học:

- Đối tượng từ Thạc sĩ: Đánh giá hồ sơ chuyên môn.

- Đối tượng từ Cử nhân: Kết hợp thi tuyển và đánh giá hồ sơ chuyên môn.

+ Môn thi cơ bản: Nhập môn khoa học giáo dục

+ Môn thi cơ sở: Lí luận dạy học

2.2.2. Chuyên ngành Quản lí giáo dục

- Đối tượng từ Thạc sĩ: Đánh giá hồ sơ chuyên môn.

- Đối tượng từ Cử nhân: Kết hợp thi tuyển và đánh giá hồ sơ chuyên môn.

+ Môn thi cơ bản: Nhập môn khoa học giáo dục

+ Môn thi cơ sở: Lí luận quản lí và quản lí giáo dục

2.2.3. Chuyên ngành Đo lường và đánh giá trong giáo dục

- Đối tượng từ Thạc sĩ: Đánh giá hồ sơ chuyên môn.

- Đối tượng từ Cử nhân: Kết hợp thi tuyển và đánh giá hồ sơ chuyên môn.

+ Môn thi cơ bản: Nhập môn khoa học giáo dục

+ Môn thi cơ sở: Đánh giá trong giáo dục

2.2.4. Chuyên ngành Tâm lí học lâm sàng trẻ em và vị thành niên

- Đối tượng từ Thạc sĩ: Đánh giá hồ sơ chuyên môn.

- Đối tượng từ Cử nhân: Kết hợp thi tuyển và đánh giá hồ sơ chuyên môn.

+ Môn thi cơ bản: Nhập môn khoa học giáo dục

+ Môn thi cơ sở: Tâm lí học phát triển

3. Đăng ký dự thi và hồ sơ

3.1. Đăng ký xét tuyển thẳng

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng (bản cứng) theo quy định.

Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 10/06/2024 đến 17h00 ngày 23/8/2024.

3.2. Đăng ký dự thi trực tuyển

Nhiệm vụ của thí sinh: Truy cập vào cổng đăng kí tuyển sinh sau đại học của ĐHQGHN tại địa chỉ: và thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến theo hướng dẫn, đồng thời nộp bản cứng hồ sơ theo quy định.

Thời gian đăng ký: từ ngày 10/06/2024 đến 17h00 ngày 23/8/2024.

Lưu ý: Thí sinh phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực trong các thông tin khai báo; Thí sinh không đăng ký qua mạng sẽ không đủ điều kiện để dự thi, dự tuyển tuyển sinh.

3.3. Thời gian và địa điểm thu nhận hồ sơ

3.3.1. Thời gian: từ ngày 10/06/2024 đến 17h00 ngày 23/8/2024.

3.3.2. Địa điểm:

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN.

Địa chỉ : Phòng 104, Nhà G7, 144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 0247. 3017.123, Số máy lẻ 1104.

3.4. Hồ sơ dự tuyển

3.4.1. Hồ sơ xét tuyển thẳng

- Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (thí sinh lấy trên cổng đăng ký dự thi);

- Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học;

- Sơ yếu lí lịch có xác nhận của cơ quan công tác hoặc chính quyền địa phương nơi người người học cư trú, có dán ảnh và đóng dấu giáp lai vào ảnh (thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);

- Bản sao minh chứng về thành tích nghiên cứu khoa học;

- Bản sao có công chứng minh chứng về năng lực ngoại ngữ;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ của bệnh viện đa khoa (thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);

3.4.2. Hồ sơ dự thi đào tạo thạc sĩ

- Phiếu đăng ký dự thi (thí sinh lấy trên cổng đăng ký dự thi);

- Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học;

- Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp cao đẳng, bảng điểm cao đẳng (đối với người tốt nghiệp đại học liên thông từ cao đẳng)

- Bản sao có công chứng Giấy xác nhận văn bằng (đối với bằng đại học do nước ngoài cấp) của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Sơ yếu lí lịch có xác nhận của cơ quan công tác hoặc chính quyền địa phương nơi người người học cư trú, có dán ảnh và đóng dấu giáp lai vào ảnh (thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);

- Giấy xác nhận thâm niên công tác của Thủ trưởng cơ quan quản lí (theo mẫu) (đối với chương trình yêu cầu thâm niên công tác của thí sinh dự thi)

- Bản sao có công chứng các quyết định tuyển dụng, hoặc quyết định bổ nhiệm, hoặc hợp đồng lao động dài hạn chờ tuyển dụng (có thời hạn theo quy định tuyển sinh) (đối với chương trình yêu cầu thâm niên công tác của thí sinh dự thi).

- Bản sao có công chứng các giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có)

- Bản sao công chứng minh chứng về ngoại ngữ;

- Giấy chứng nhận sức khoẻ của bệnh viện đa khoa (thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);

- Chứng chỉ bổ túc kiến thức (đối với các thí sinh phải học bổ túc kiến thức), chứng chỉ này thí sinh cần nộp muộn nhất là trước ngày dự thi.

3.4.3. Hồ sơ dự thi đào tạo tiến sĩ

- Phiếu đăng ký dự thi (thí sinh lấy trên cổng đăng ký);

- Sơ yếu lí lịch có xác nhận của cơ quan công tác (thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);

- Bản sao hợp lệ các văn bằng (đại học và thạc sĩ), minh chứng về ngoại ngữ, Giấy chứng nhận công nhận văn bằng trong trường hợp bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;

- Xác nhận thâm niên công tác (theo mẫu);

- Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lí trực tiếp theo quy định hiện hành về việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu người dự tuyển là công chức, viên chức);

- Bản sao có công chứng các quyết định tuyển dụng, hoặc quyết định bổ nhiệm, hoặc hợp đồng lao động dài hạn chờ tuyển dụng (có thời hạn theo quy định tuyển sinh);

- Bản sao, chụp các bài báo khoa học đã công bố có nội dung phù hợp với chuyên ngành dự thi (06 bộ);

- Đề cương nghiên cứu (06 bộ);

- Thư giới thiệu của ít nhất 01 nhà khoa học (6 bộ)

- Bản sao có công chứng các giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có);

- Giấy chứng nhận sức khoẻ của bệnh viện đa khoa (thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);

4. Lệ phí thi :

4.1. Đối với tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ : 300.000đ/thí sinh trong đó :

- Lệ phí đăng kí dự thi/xét tuyển thẳng: 60.000 đ/thí sinh.

- Lệ phí dự thi/xét hồ sơ tuyển thẳng: 240.000 đ/thí sinh

4.2. Đối với tuyển sinh đào tạo Tiến sĩ : 260.000đ/thí sinh (thi từ thạc sĩ), 500.00đ/thí sinh (thi từ cử nhân), trong đó :

- Lệ phí đăng kí dự thi:  60.000đ/thí sinh.

- Lệ phí dự thi 200.000đ/ thí sinh thi từ thạc sĩ, 440.000đ/thí sinh thi từ cử nhân.

5. Hình thức và địa điểm nộp lệ phí dự thi :

- Qua tài khoản ngân hàng:

Đơn vị nhận lệ phí thi: Trường Đại học Giáo dục

Số tài khoản: 3331166686868, ngân hàng MB chi nhánh Thanh Xuân

Khi chuyển khoản ghi rõ các thông tin sau: Họ tên; Ngày sinh; Lệ phí dự thi Thạc sỹ hoặc Tiến sỹ

- Nộp trực tiếp bằng tiền mặt: Phòng Kế hoạch – Tài chính, Trường Đại học Giáo dục (phòng 302, nhà G7, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội)

6.  Địa điểm liên hệ

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN.

Địa chỉ : Phòng 104, Nhà G7, 144 đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 0247. 3017.123, Số máy lẻ 1104.

7. Xem danh sách phòng thi

Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ xem danh sách phòng thi, số báo danh và địa điểm thi tại địa chỉ //reskoos.net mục Thông báo (Trường không gửi giấy báo dự thi). Thời gian: trước 17h00 ngày 07/9/2024.

Nếu phát hiện sai sót cần báo ngay cho Hội đồng Tuyển sinh sau đại học tại địa chỉ phòng 104 nhà G7, hoặc theo số điện thoại 0247. 3017.123, Số máy lẻ 1104, trước ngày 08/09/2024 (đợt 2).

8. Thời điểm công bố kết quả tuyển sinh

Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN thông báo kết quả thi cho các thí sinh dự thi dự kiến trước ngày  02/10/2024 phần mềm tuyển sinh sau đại học.

Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN nhận đơn đề nghị phúc khảo của thí sinh dự thi trước ngày 17/10/2024.

9. Thời gian nhập học (dự kiến): tháng 12 năm 2024

03:06 11/06/2024

Sự kiện

game bắn cá đổi thưởng social.bet
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: reskoos.net
 
© Bản quyền thuộc về Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng social.bet. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ