Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng social.bet

Thạc sĩ Quản lý giáo dục

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN ĐHQGHN TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

ĐỊNH HƯỚNG: NGHIÊN CỨU

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC

MÃ SỐ: 60140114

(Ban hành theo Quyết định số 4245 /QĐ-ĐHQGHN, ngày 29  tháng 10 năm 2015

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)  


>>> Khung chương trình đào tạo chuẩn ĐHQGHN chuyên ngành Thạc sĩ Quản lý giáo dục ban hành theo Quyết định số 2365/QĐ-ĐHQGHN, ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

>>> Khung chương trình đào tạo chuẩn ĐHQGHN chuyên ngành Thạc sĩ Quản lý giáo dục ban hành theo Quyết định số 2032/QĐ-ĐHQGHN, ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

>>> Khung chương trình đào tạo chuẩn ĐHQGHN chuyên ngành Thạc sĩ Quản lý giáo dục ban hành theo Quyết định số 4245/QĐ-ĐHQGHN, ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội 

>>> Bản mô tả chương trình đào tạo thạc sĩ Quản lý Giáo dục theo định hướng nghiên cứu, xây dựng theo chương trình đào tạo ban hành năm 2019

>>> Bản mô tả chương trình đào tạo thạc sĩ Quản lý Giáo dục theo định hướng nghiên cứu, xây dựng theo chương trình đào tạo ban hành năm 2017

>>> Bản mô tả chương trình đào tạo thạc sĩ Quản lý Giáo dục theo định hướng nghiên cứu, xây dựng theo chương trình đào tạo ban hành năm 2015

Sự kiện

game bắn cá đổi thưởng social.bet
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: reskoos.net
 
© Bản quyền thuộc về Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng social.bet. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ
Top 10 Game Bắn Cá Online Nổi Tiếng Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng social.bet