Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng social.bet

Nội dung hoạt động

STT

Nội dung hoạt động chính

Thời gian thực hiện

Nội dung cụ thể

Khung kết quả của từng nội dung

1

Lập kế hoạch nghiên cứu - thành lập nhóm chuyên gia.

Tháng 3/2018 - tháng 5/2018

1.1: Lập nhóm quản lí điều phối DA

 

1.2: Xây dựng, thống nhất kế hoạch tổng thể.

 

1.3: Thành lập nhóm chuyên gia Việt Nam và Hoa Kì

1.4: Hội thảo khởi động DA

HĐ 1.1: Quyết định thành lập nhóm quản lý & nhóm chuyên môn

 

HĐ 1.2: Bản kế hoạch cho toàn bộ 4 giai đoạn DA.

 

HĐ 1.3: Danh sách chuyên gia Việt Nam và Hoa Kì: 08 VN & 8 HK.

 

HĐ 1.4: Tập bài tham luận và báo cáo tại hội thảo

2

Khảo sát thực trạng tại Huế và tập huấn công nghệ xây dựng bài giảng ứng dụng AR,GIS và 3D Lidar tại Hoa Kì.

Tháng 6/2018 đến tháng 12/2018

HĐ 2.1:Khoá tập huấn  thiết kế bài học ứng dụng công nghệ AR, GIS, 3D Lidar tại Hoa Kì.

 

HĐ 2.2: Khảo sát, nghiên cứu thực địa tại Việt Nam (8 chuyên gia Hoa Kỳ + 8 chuyên gia Việt Nam)

 

HĐ 2.3: Các khóa học tập huấn và khoa học từ xa hoặc kết hợp (Blended Learning)

 

HĐ 2.4: Dịch vụ phòng lab thực hiện chuyển giao công nghệ tại Hoa Kỳ.

HĐ 2.5: Cung cấp dịch vụ Phòng Lab để sản xuất học liệu tại Việt Nam.

 

HĐ 2.1: Một số bài học mẫu được thực hiện;  Quy trình xây dựng học liệu

 

HĐ 2.2: BC kết quả khảo sát tại thực địa
B
C UD các CN AR, GIS, 3D Lidar
Bộ cơ sở dữ liệu khảo sát thực địa

 

 

HĐ 2.3: Đề cương các Modules. Một số bài học được thực hành vận dụng CN mới ứng dụng AR, GIS & 3D Lidar.

 

HĐ 2.4: Bộ hệ thống dữ liệu được sử dụng

 

 

HĐ 2.5: Tài liệu thử nghiệm ứng dụng công nghệ dạy học

 

3

Thử nghiệm một số bài học ứng dụng công nghệ AR, GIS, 3D Lidar và đánh giá thử nghiệm

 

Tháng 1/2018-tháng 3/2018

HĐ 3.1: Dạy thử nghiệm một số bài học được sản xuất ứng dụng công nghệ AR, GIS, 3D Lidar.

HĐ 3.2: Nghiệm thu sản phẩm và hội thảo tổng kết, công bố kết quả nghiên cứu.

 

HĐ 3.1: Bộ hồ sơ bài học thử nghiệm, video tiết dạy thử nghiệm

 

 

HĐ 3.2: - Tập bản đồ trực quan hình ảnh thực địa
- Tập nội dung Audio trong dạy học ứng dụng thực tế tăng cường AR, GIS, 3D Lidar
- Báo cáo khoa học, bài trình bày hội thảo
- Bản phân tích số liệu
- Hệ thống tài liệu tập huấn cho  giáo viên

 

4

Công bố kết quả dự án

 

Tháng 3/2018

HĐ 4.1: Xuất bản

 

 

 

 

 

 

 

 

HĐ 4.2: Đăng kí

sở hữu trí tuệ

 

HĐ 4.1: - 01 sách chuyên khảo về kết quả nghiên cứu của đê xuất;

- 01 giáo trình về công nghệ dạy học;

-  01 tài liệu hướng dẫn các bước tiến hành soạn một chủ đề dạy học ứng dụng công nghệ dạy học;

- Duy trì web hỗ trợ cho giáo viên về ứng dụng công nghệ dạy học

 

HĐ 4.2: Đơn đăng kí quyền sở hữu trí tuệ hợp lệ nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ; Có giấy chấp đơn của Cục sở hữu trí tuệ

 

         

 

Sự kiện

game bắn cá đổi thưởng social.bet
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: reskoos.net
 
© Bản quyền thuộc về Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng social.bet. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ