Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng social.bet

Nghiên cứu khoa học của người học

Nghiên cứu khoa học dành cho người học là hoạt động mang nhiều tính đột phá trong chủ trương chỉ đạo của Đảng ùy, Ban Giám hiệu của Trường Đại học Giáo dục trong giai đoạn hơn 5 năm gần đây. Với mục tiêu dành ưu tiên tối đa vì sự phát triển của người học; thông qua việc xây dựng môi trường giáo dục lý tưởng bao gồm học tập, đầu tư cho nghiên cứu khoa học của người học, khuyến khích sự sáng tạo và phát triển cá nhân, thúc đẩy và kết nối người học. Hoạt động nghiên cứu khoa học dành cho người học được đổi mới theo hướng giao đề tài cạnh tranh và thường xuyên. Nhà trường cấp kinh phí cho các đề tài tiềm năng, với các sản phẩm mang tính ứng dụng và chú trọng công bố. Người học được đứng tên cho trì đề tài và trực tiếp ký hợp đồng nghiên cứu khoa học với Trường Đại học Giáo dục, các mức tài trợ lên đến 20 triệu đồng. Kể từ năm 2021 cho đến nay, hoạt động nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên có sự tham gia, kết nối giữa các nhóm nghiên cứu trong và ngoài Trường Đại học Giáo dục, tạo nên một môi trường giao lưu, học hỏi, chia sẻ và trao đổi học thuật trong khối sinh viên các trường sư phạm trên toàn quốc. Bên cạnh đó, Trường Đại học Giáo dục đã ban hành nhiều chính sách, quy định nhằm tăng cường sự tham gia của người học, tăng cường sự hướng dẫn của giảng viên trong cách thức tổ chức và nội dung nghiên cứu; hướng tới nâng cao chất lượng và số lượng các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học cho người học

I. DANH MỤC GỢI Ý ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA NGƯỜI HỌC

- Khoa các Khoa học Giáo dục gợi ý danh mục đề tài cho người học năm học 2024 - 2025

- Khoa Quản trị Chất lượng gợi ý danh mục đề tài cho người học năm học 2024 - 2025

II. DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA NGƯỜI HỌC

- Thống kê đề tài nghiên cứu khoa học của người học năm học 2023-2024

- Thống kê đề tài nghiên cứu khoa học của người học năm học 2022-2023

- Thống kê đề tài nghiên cứu khoa học của người học năm học 2021-2022

- Thống kê đề tài nghiên cứu khoa học của người học năm học 2020-2021

- Thống kê đề tài nghiên cứu khoa học của người học năm học 2019-2020

- Thống kê đề tài nghiên cứu khoa học của người học năm học 2018-2019

III. LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN

- Lý lịch khoa học của giảng viên Khoa Sư phạm

- Lý lịch khoa học của giảng viên Khoa Các Khoa học Giáo dục

- Lý lịch khoa học của giảng viên Khoa Quản lý Giáo dục

- Lý lịch khoa học của giảng viên Khoa Công nghệ Giáo dục

- Lý lịch khoa học của giảng viên Khoa Quản trị Chất lượng

- Lý lịch khoa học của giảng viên Khoa Giáo dục sớm và Tiểu học

IV. DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN

Danh mục đề tài/nhiệm vụ KHCN cấp Đại học Quốc gia Hà Nội

Danh mục các đề tài dự án NCKH cấp trường Đại học Giáo dục

Danh sách đề tài thực hiện các nhiệm vụ KHCN cấp Quốc gia

 

 

 

 

Sự kiện

game bắn cá đổi thưởng social.bet
Địa chỉ: Nhà G7, số 144 Xuân Thủy
Điện thoại: (024) 7301 7123
Email: reskoos.net
 
© Bản quyền thuộc về Trang chủ - Game bắn cá đổi thưởng social.bet. All Rights Reserved.Quay trở lại website cũ